Bovendenbareel, wie zijn wij?

51 kunstenaars, met verschillende kunstvormen, die samen het initiatief nemen om een kunstparcours samen te stellen, waarvan de locaties boven den bareel liggen.

Bovendenbareel is het grondgebied van Groot-Halle dat zuidelijk ligt van de spoorweg. Namelijk de wijken Sint-Rochus, Rodenem, Essenbeek, en een groot gedeelte van de deelgemeenten Buizingen en Lembeek.

Gedurende twee culturele weekends in oktober staan de schijnwerpers op Bovendenbareel gericht. En dit in samenwerking met het comit├ę Beeldende Kunsten en K.T. De Moedige Strijders, alsook de stad Halle.

De kunstenaars en sponsors zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen aangebrachte informatie en beelden op de website, de folder en of affiche.

Persoonsgegevens gebruiken, die strijdig zouden zijn met de wet op de privacy, mag niet.

Beelden op deze website zijn beschermd door het auteursrecht.
Wil je toch een adres opnemen in een bestand, en of een beeld gebruiken, dan dien je eerst schriftelijk toestemming van de betrokken persoon te bekomen.

De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve informatie op een publicatie of deze website.
De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen, diefstal of schade die zou voortvloeien uit deelname aan of een bezoek aan, ook niet tijdens het transport van goederen of verplaatsen van personen tussen de verschillende locaties.

Van harte welkom op onze 7de editie.

namens het comit├ę 2019