Bovendenbareel, wie zijn wij?

Tijdens twee culturele weekends in oktober staan de schijnwerpers op Sint-Rochus en Essenbeek gericht.

In deze parochies ‘Boven den Bareel’ zoals de Hallenaren het noemen, wordt er voor de zevende keer een kunstparcours georganiseerd.
Het is een tijdelijke samenwerking tussen de deelnemende kunstenaars.
Verschillende kunstenaars stellen hun atelier open, nodigen eventueel andere kunstenaars uit of stellen samen tentoon in de stadszaal ‘Joepie’ .
Samenwerking met het comité Beeldende Kunsten en K.T. De Moedige Strijders.

De kunstenaars en sponsors zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen aangebrachte informatie en beelden op de website, de folder en de affiche.
Persoonsgegevens gebruiken, die strijdig zouden zijn met de wet op de privacy, mag niet.
Beelden op deze website zijn beschermd door het auteursrecht.
Wil je toch een adres opnemen in een bestand, en of een beeld gebruiken, dan dien je eerst schriftelijk toestemming van de betrokken persoon te bekomen.
De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve informatie op een publicatie of deze website.
De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen, diefstal of schade die zou voortvloeien uit deelname aan of een bezoek aan, ook niet tijdens het transport van goederen of verplaatsen van personen tussen de verschillende locaties.